11punkt Masters Open

1. INFORMACJE OGÓLNE
TURNIEJ MASTERS rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
– open +35
– open +40
– open +45
– open +50
– open +55
– open +60
– damski +35
– damski +40

2. ZGŁOSZENIA
– Opłatę wpisową należy uiścić na konto lub w recepcji klubu przed zamknięciem listy startowych (do 27.08.18 do godziny 23:59)
– Brak opłaty wpisowej = usunięciem zawodnika z listy startowej.
– Zwrot wpisowego będzie możliwy tylko do zgłoszenia rezygnacji przed losowaniem (ogłoszonym online).

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: d.filipowski@11punkt.pl

W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko
– numer tefefonu
– adres email
– wybór pakietu
– kategorię

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

*Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań.
w internecie.

3. OPŁATY
PAKIET PODSTAWOWY (Start w turnieju) – 99zł
PAKIET ROZSZERZONY (Start w turnieju + posiłek dwudaniowy podczas jednego turnieju) – 129zł
PAKIET PEŁNY (pakiet rozszerzony + koszulka techniczna) – 169zł

Start w dodatkowej kategorii + 59zł.

4. HARMONOGRAM:

Terminarz

poniedziałek 27.08 do godz. 23:59 – zakończenie zapisów
wtorek 28.08 do godz. 23:59 – należy dostarczyć Protokół zamknięcia list startowych (zweryfikowane zgłoszenia i wpłaty)
środa 29.08 do godz. 12:00 – publikacja list startowych
środa 29.08 o godzinie 18:00 – losowanie i publikacja drabinek
piątek 31.08 godz. 12:00 – publikacja ostatecznego harmonogramu rozgrywek.
sobota 01.09 godz. 10.00 – Turniej damski +35, +40, open: +35, +45, +55
niedziela 02.09 godz. 11.00 – Turniej open +40, +50, +60

5. AKTUALNA LISTA STARTOWA : https://bo5.pl/t2407/11PUNKT+MASTERS+OPEN+-OPEN,5890.html#players