Polityka Prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

Informujemy, że firma „MTJ” T.Preibisz & J.M.Szałkowscy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 106 przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Firma „MTJ” przetwarza dane osobowe w celach marketingowych związanych z działalnością własną firmy , w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, a także w celu prowadzenia rachunkowości.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: prawnie uzasadniony interes administratora i konieczność wypełnienia przez niego obowiązku prawnego.
Dane osobowe są profilowane i przechowywane w czasie niezbędnym do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wypełnienia przez niego obowiązku prawnego.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie 4proweb Marcin Iwaniec, 54-055 Wrocław, ul. Skałeczna 1 (posiadając prawo do korzystania z licencji „Best of Five”) oraz firmie Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (udostępniającego system RESERVISE).

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
Każdy ma możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich ograniczenia lub usunięcia, prawo sprzeciwu, możliwość przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności – pliki cookies

Czym są pliki cookies? Znajdziesz w linku : http://wszystkoociasteczkach.pl/