Polityka Prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

Informujemy, że firma „MTJ” T.Preibisz & J.M.Szałkowscy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 106 przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Firma „MTJ” przetwarza dane osobowe w celach marketingowych , w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, a także w celu prowadzenia rachunkowości.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi także prawnie uzasadniony interes administratora.
Dane osobowe są profilowane i przechowywane w czasie niezbędnym do wypełnienia umowy, zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wypełnienia przez niego obowiązku prawnego.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie 4proweb Marcin Iwaniec, 54-055 Wrocław, ul. Skałeczna 1 (posiadając prawo do korzystania z licencji „Best of Five”) oraz firmie Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (udostępniającego system RESERVISE) oraz firmie 11PUNKT Sp. z o.o. 61-483 Poznań, ul.Górecka 108 (zarządzającego klubem).

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
Każdy ma możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich ograniczenia lub usunięcia, prawo sprzeciwu, możliwość przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności – pliki cookies

Czym są pliki cookies? Znajdziesz w linku : http://wszystkoociasteczkach.pl/